esbenklemann.dk Betonelementer, Skulptur i Eventyrhaven. Odense
<< værker
<< det offenlige rum
e1604
Højre side : Et element
Venstre side : Et element
e1599
Et par betonelementer placeret på
e1628
e1662
<< betonklodsen
<< Værker
<< Det offenlige rum
<< forsiden
<< værker << det offenlige rum item5 << Værker << Det offenlige rum << forsiden